Aktualności

 

 

 

Przypominamy, że PRZERWA WAKACYJNA w bieżącym roku szkolnym odbędzie się w dniach 15 LIPCA – 4 SIERPNIA 2024 

 

 

Aktualności

ZEBRANIE!

Drodzy rodzice w dniu 27.08.2020  (czwartek) odbędzie się zebranie dotyczące spraw organizacyjnych na kolejny rok szkolny. Zebrania będą rozpoczynać się w poszczególnych grupach z przesunięciem czasowym (start między 16:30 a 17:20). O dokładnej godzinie rozpoczęcia zebrania będą Państwa indywidualnie informować nauczyciele).

Szanowni Państwo!

Z dniem 06.07.2020 w związku z aktualizacjami wytycznych GIS, weszły w życie zaktualizowane procedury bezpiecznego pobytu dzieci w Przedszkolu. Proszę Państwa o dokładne zapoznanie się z procedurami (zał. nr 1), które zostały opracowane w trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola, a także z obowiązkami rodziców wynikającymi z zaleceń GIS. (zał. nr 2).

W szczególności proszę pamiętać że:

  1. O decyzji dotyczącej powrotu dziecka do żłobka należy poinformować dyrekcję placówki z tygodniowym wyprzedzeniem
  2. Do przedszkola można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe!!!
  3. Każdorazowo przed odprowadzeniem dziecka do przedszkola należy zmierzyć mu temperaturę. Jeżeli jest ona wyższa niż 36,90 C – dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
  4. Osoby odprowadzające  dziecko  powinny mieć zasłonięte usta i nos oraz zachować 2-metrowy dystans z pracownikiem odbierającym dziecko. (Podobne zasady obowiązują podczas odbierania dzieci z placówki).
  5. Osoby odprowadzające dziecko nie wchodzą do budynku przedszkola, lecz czekają na zewnątrz na pracownika upoważnionego do odbioru dzieci.
  6. Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek.

 

UWAGA!
Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest uzupełnienie i oddanie  przy pierwszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola wydrukowanego i podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna.
(zał. nr 3)

ZAŁĄCZNIK NR 1 PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU (aktualizacja 06.07.2020)

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYTYCZNE GIS (aktualizacja 02.07.2020) 

ZAŁĄCZNIK 3 OŚWIADCZENIE RODZICÓW !!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice,

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA od dnia 16 do 20 marca 2020 r. prowadzona jest WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na adres przedszkole5aleksandrow@gmail.com lub za pomocą przesyłki listowej – liczy się data stempla pocztowego – 20. 03. 2020 r.


Dokumenty w oryginale będzie można dostarczyć do placówki po zakończeniu kwarantanny. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dołączenie brakujących dokumentów w późniejszym terminie.

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola nr 5, Piotrkowska 64, 95-070 Aleksandrów Łódzki

76 8780 0007 0115 1064 2002 0001 (Bank Spółdzielczy)

SKŁADKA: 30 zł/miesiąc

Prosimy o dokonywanie wpłat do 10-go dnia każdego miesiąca począwszy od września.