JESTEŚ W : OFERTA

Dzieci przebywają w przedszkolu na następujących zasadach:

od 7.00 do 8.00- opłata wynosi 1,30 zl (za rozpoczętą godzinę)

od 8.00 do 13.00– realizacja podstawy programowej (bezpłatnie)

od 13.00 do 17.00– opłata wynosi 1,30 zl (za rozpoczętą godzinę).

Opłata za dodatkowe godziny poza ustalonymi przez organ prowadzący godzinami bezpłatnymi dotyczy dzieci do lat 5.

Opłata za wyżywienie – 9,00 zł dziennie za 3 posiłki.